Zaškrtnutím pole/stisknutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ dávám tímto ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, taktéž „GDPR“),  svůj souhlas společnosti Kamila SEVEN s.r.o., sídlo: Plaská 623/5, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 28515196, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: oddíl C, vložka 147216, provozovatel Ichnusa Botega Bistro („správce“) k tomu, aby mé osobní údaje, tj. jméno, příjmení (příp. datum narození) a e-mailová adresa (elektronický kontakt pro elektronickou poštu) a telefonní číslo, na které mi lze zasílat obchodní sdělení elektronickou poštou  či formou sms zpráv, správce dále zpracovával v rozsahu nutném za účelem (1) vedení mé osoby jako klienta v evidenci správce, (2) zajištění vedení rezervačního systému a (3) zasílání nabídek produktů a služeb správce mé osobě, včetně marketingových informací, tj. zejména informací o stávajících i nových službách, produktech, akcích, slevách, soutěžích  apod. a dále pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu ust.  § 7 zákona 480/2004 Sb., v platném znění. Souhlas je udělován v rozsahu, který se podává z účelů zpracovávání vymezených výše ad (1) až (3).

Výslovně potvrzuji, že dávám správci tento souhlas na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Dále prohlašuji, že jsem byl řádně informován ve smyslu GDPR tak, jak je uvedeno níže:

 1. 1. totožnost a kontaktní údaje správce:

Kamila SEVEN s.r.o., sídlo: Plaská 623/5, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 28515196, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: oddíl C, vložka 147216

kontaktní osoba:                   Kamila Koudelková, jednatelka

e-mail:                                    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

telefon:                                   +420 723 696 365

 1. 2.účely zpracování osobních údajů:

Viz výše ad (1) až (3).

 1. 3.právní základy zpracování:

Souhlas subjektu údajů.

 1. 4.kategorie příjemců osobních údajů:

Osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern

 1. 5.

Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě na území ČR v sídle správce.

 1. 6.doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním.

 1. 7.upozorňujeme Vás na Vaše právo:
 1. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
 2. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 3. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 4. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
 5. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 6. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;